انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

احمد زارعان شیروانه ده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :                             

   a.zarean@iaushab.ac.ir

zarean@gmail.com

مقالات کنفرانس

زارعان، ا.، ح. صادقي، ا. حق­شناس 1386. تعيين اثر ساختگاه در ايستگاه­هاي شبكه لرزه­نگاري خراسان با استفاده از روش معكوس خطي. 25امین همايش انجمن زمین­شناسی ایران.

Oral

زارعان، ا.، ح. صادقي، ا. حق­شناس و س. چایچی­زاده 1386. مقايسه روش­هاي مختلف تعيين اثرات ساختگاه در مشهد با استفاده از شبکه لرزه­نگاری خراسان. 2امین همایش مقابله با سوانح طبیعي

Oral

Zarean, A., M. Farrokhi, and S. Chychizadeh. 2007. Attenuation of High Frequency P and S Waves in Qeshm Islan, Iran. 14th Conferences of Earthquake Engineering, China.

Poster

زارعان، ا.، م. فرخی، و س. چایچی زاده 1389. مدلسازی سه بعدی ژئوفیزیک داده­های ژئوفیزیک (IP-RS) در کانسار طلای گلوجه زنجان. 14امین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.

Poster

زارعان، ا.، ج. ساعی و ع. نظری 1390. لزوم راه اندازی سامانه شتابنگاری مجهز به داده­های زمان واقعی برای منطقه تبریز (سامانه هشدار سریع). اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل­های فعال.

Oral

زارعان، ا.، 1391. مقايسه روش­هاي مختلف تعيين اثرات ساختگاه در مشهد با استفاده از شبکه لرزه­نگاری خراسان. 15امین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.

Oral

Zarean, A. 2012. DISCRETE WAVELET TRANSFORM: A NEW TOOL FOR PROCESSING MICROTREMOR SIGNALS. 13-rd General Assembly of the European Seismological Commission, Russia.

Oral

Zarean, A., N. Mirzaei, E. Shabani. 2013. Introducing Artificial Bee Colony Optimization to Invert Surface Wave Dispersion Curve. Near Surface Geoscience, Germany.

Oral

زارعان، ا.، و س. چایچی زاده 1392. بهبود محاسبه حجم مصالح رودخانه­ای با استفاده از روش ژئوفیزیک (مطالعه موردی رودخانه اعلا). هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران.

Poster

Pourmirzaei, R., R. Hamidzadeh Moghadam, A. Zarean. 2014. PSO: A Powerful and Fast Intelligence Optimization method In Processing of Passive Geophysical Data., Proceedings of the International Conference on Swarm Intelligence Based Optimization (ICSIBO'2014), France.

Oral

Pourmirzaei, R., R. Hamidzadeh Moghadam, A. Zarean. 2014. Introducing Particle Swarm Optimization (PSO) to Invert Refraction Seismic Data, Near Surface Geoscience, Greec.

Poster

زارعان، ا.، اجاقی، ع و س. چایچی زاده 1393. مطالعات ژئوالکتریک ساختگاه جدید روستای سنگک پس از زلزله سال 1392 نوبران استان مرکزی. 33امین گردهمایی علوم زمین.

Poster

زارعان، ا. و س. چایچی زاده 1393. تعیین مدل سرعت موج برشی در شهر تبریز با استفاده از آرایه های میکروترمور. همایش ملی پژوهش­های کاربردی در زمین­شناسی اقتصادی و مهندسی.

Oral

A. Zarean., Pourmirzaee, R., S. Chaychizadeh, 2015. COMPARING GENETIC ALGORITHM AND PARTICLE swarm optimaization  approaches in inversion of surface wave data, 7th International conference in seismology and earthquake engineering, Iran.

Poster

R. Zarean., A. Zarean. S. Chaychizadeh, 2015. Introducing Particle Swarm Optimization to Invert Multimode Rayleigh Wave Dispersion Curve, Near Surface Geoscience, Italy.

Poster

امیری، م. و ا. زارعان 1395. بررسی روابط تضعیف مختلف در تخمین شتاب زمین­لرزه­های اهر- ورزقان. هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران ایران.

Poster

مردپور، س. و ا. زارعان 1395. تعیین ضریب بزرگنمایی ساختگاه در حوضه شهر تبریز با استفاده از  شتاب­نگاشت­های موجود. نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران.

Poster

سروری، ا. و ا. زارعان 1395. پاسخ اثر ساختگاه لرزه­ای در منطقه آزاد جلفا با استفاده از روش تحلیل خطی و غیرخطی. پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک.

Poster

زارعان، ا. و ب. فتاح 1395. امکان سنجی اکتشاف قیر طبیعی (بیتومین) در ساختارهای مختلف زمین شناسی با روش ژئوالکتریک. ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران.

Poster

زارعان، ا.، م. مشکوری، ع. اجاقی، م. اشراقی و س. ضیالدینی 1395. اکتشاف رگه­های طلادار در منطقه بالازرد نهبندان با استفاده از روش ژئوفیزیکی IP/RS. ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران.

Poster

مهدی زاد طاهر، ع. و ا. زارعان 1396. تعیین اثر ساختگاه یک بعدی به روش خطی معادل در ساختگاه شهری خوی. کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز - یادبود سالگرد زلزله ارسباران.

Poster

احمدی گوگانی، م. و ا. زارعان 1396. مقایسه شتابنگاشت­های مقیاس شده و مصنوعی بر اساس طیف لرزه­ای طراحی آیین نامه 2800. کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر.

Poster

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.