انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

احمد زارعان شیروانه ده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :                             

   a.zarean@iaushab.ac.ir

zarean@gmail.com

دروس آموزشی

کارشناسی:

استاتیک

دینامیک

مکانیک سیالات

زبان تخصصی 

زلزله شناسی مهندسی

 

کارشناسی ارشد:

تحلیل خطر 

لرزه شناسی و مهندسی زلزله

ریاضیات مهندسی پیشرفته

آشنایی با کامپیوتر (متلب)

روش تحقیق

 

دکتری تخصصی:

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.