انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

احمد زارعان شیروانه ده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :                             

   a.zarean@iaushab.ac.ir

zarean@gmail.com

سوابق تحصیلی

ديپلم:

نوع ديپلم:

رياضي

دبيرستان محل اخذ ديپلم:

دبيرستان البرز تهران

تاريخ اخذ ديپلم:

خرداد 1378

استان اخذ ديپلم:

تهران

 كارشناسي:

رشته:

فیزیک

دانشگاه محل تحصيل:

دانشگاه خوارزمی (تربيت معلم تهران)

تاريخ آغاز:

1 /7 /1379

تاريخ اتمام:

1 /4 /1383

كارشناسي ارشد:

 

رشته:

ژئوفيزيك گرايش لرزه شناسي

دانشگاه محل تحصيل:

دانشگاه فردوسي مشهد

تاريخ آغاز:

1 /7 /1383

تاريخ اتمام:

6 /4 / 1386

دکتری تخصصی:

 

رشته:

ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي

دانشگاه محل تحصيل:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تاريخ آغاز:

1 /7 /1387

تاريخ اتمام:

1392/11/30

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.