انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

احمد زارعان شیروانه ده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :                             

   a.zarean@iaushab.ac.ir

zarean@gmail.com

مهندسی زلزله و باد (آشنایی با مهندسی زلزله)

مهندسی زلزله و باد (کارشناسی)
آشنایی با مهندسی زلزله (کارشناسی ناپیوسته)

   دانلود : Basic Earthquake Engineering.pdf           حجم فایل 5735 KB
   دانلود : 2800-Ver4.pdf           حجم فایل 5735 KB
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.