انگلیسی
پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

احمد زارعان شیروانه ده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :                             

   a.zarean@iaushab.ac.ir

zarean@gmail.com

مهندسی زلزله و باد (آشنایی با مهندسی زلزله)
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.