انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

احمد زارعان شیروانه ده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :                             

   a.zarean@iaushab.ac.ir

zarean@gmail.com

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی (دکتری تخصصی)

 

برای دریافت فایل های مربوط به هر جلسه به گروه تلگرامی این درس مراجعه نمایید. فایل جلسه اول برای نمونه ارائه شده است.


 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.