انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

احمد زارعان شیروانه ده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :                             

   a.zarean@iaushab.ac.ir

zarean@gmail.com

ریاضیات عالی مهندسی

ریاضیات عالی مهندسی (کارشناسی ارشد)

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.