انگلیسی
پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦
ورود به سایت شخصی

احمد زارعان شیروانه ده                          

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :                             

   a.zarean@iaushab.ac.ir

zarean@gmail.com

تحلیل خطر

تحلیل خطر (کارشناسی ارشد)

مرجع اصلی این درس فصول 1 تا 4 کتاب مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای نوشته کرامر است که در زیر قابل دانلود است.

 

 

 

   دانلود : hazard-10-SITE_EFFECT.pdf           حجم فایل 7459 KB
   دانلود : hazard-09.pdf           حجم فایل 1695 KB
   دانلود : hazard-07.pdf           حجم فایل 3820 KB
   دانلود : hazard-12-normal distru.pdf           حجم فایل 1695 KB
   دانلود : hazard-08.pdf           حجم فایل 1429 KB
   دانلود : Hazard-05.pdf           حجم فایل 5538 KB
   دانلود : hazard-2-3.pdf           حجم فایل 9028 KB
   دانلود : hazard-06.pdf           حجم فایل 5538 KB
   دانلود : hazard-04.pdf           حجم فایل 4743 KB
   دانلود : hazard-01.pdf           حجم فایل 1480 KB
   دانلود : Hazard (jozve).pdf           حجم فایل 2395 KB
   دانلود : faults_animations.rar           حجم فایل 249 KB
   دانلود : ActiveFault.rar           حجم فایل 1056 KB
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.